ਕਾਰਖਾਨੇ ਲਈ ਏਸਕੌਰਟ

ਕਾਰਖਾਨੇ ਲਈ ਏਸਕੌਰਟ

 

ਪੂਰੇ ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਅਤੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਐਸਕਾਰਟ

ਸਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ, ਪਲਾਂਟ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਲਈ ਉਤਪਾਦਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਜਿਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਲਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀਆਂ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਕਰੋ।

ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਬੋਝਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਾਂਗੇ.